Ένα νέο νομοσχέδιο ψηφίστηκε από τη Ελληνική Βουλή, και συγκεκριμένα το άρθρο 5Β του ν. 4172/2013, που αφορά συνταξιούχους εξωτερικού που επιθυμούν να μεταφέρουν στην Ελλάδα τη φορολογική τους έδρα.

Ένα νέο νομοσχέδιο ψηφίστηκε από τη Ελληνική Βουλή, και συγκεκριμένα το άρθρο 5Β του ν. 4172/2013, που αφορά συνταξιούχους εξωτερικού που επιθυμούν να μεταφέρουν στην Ελλάδα τη φορολογική τους έδρα.

Ένας νέο νομοσχέδιο ψηφίστηκε από τη Ελληνική Βουλή, και συγκεκριμένα το άρθρο 5Β του ν. 4172/2013, που αφορά συνταξιούχους εξωτερικού που επιθυμούν να μεταφέρουν στην Ελλάδα τη φορολογική τους έδρα.  Προσκλητήριο σε συνταξιούχους από το εξωτερικό που επιθυμούν να ζήσουν στην Ελλάδα και να μεταφέρουν μόνιμα την φορολογική κατοικία τους στη χώρα μας, απευθύνει η Ελληνική κυβέρνηση.Η Ελλάδα ζητάει από τους ενδιαφερόμενους να καταβάλουν ετησίως φόρο έως 7% στη χώρα μας, για τα εισοδήματα που αποκτούν από το εξωτερικό. Υπό προϋποθέσεις όμως η επιβάρυνση θα είναι μικρότερη, αν πχ ένα μέρος από τα εισοδήματα του αλλοδαπού απαλλάσσονται από φόρο στη χώρα τους.

Προϋποθέσεις

Ειδικότερα η διαδικασία που περιγράφεται στην απόφαση ορίζει σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

α) o ενδιαφερόμενος να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα 5 από τα 6 έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα, και

β) ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα.

Εφόσον ο συνταξιούχος πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις και γίνει δεκτή η αίτηση του:

–  το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει κάθε φορολογικό έτος φόρο που υπολογίζεται με συντελεστή 7% επί του συνόλου του εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή

–  ο φόρος 7% δεν επιβάλλεται σε ποσά που απαλλάσσονται του φόρου στο κράτος κατοικίας, δυνάμει διατάξεων των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος – ΣΑΔΦΕ.

–  τυχόν φόρος που έχει καταβληθεί από τον φορολογούμενο στην αλλοδαπή για τα εισοδήματα που καλύπτονται από τον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, εκπίπτει από τον φόρο 7%  εφόσον, είτε προβλέπεται από τις ΣΑΔΦΕ δικαίωμα φορολόγησης και στα δύο κράτη, είτε δεν υφίσταται ΣΑΔΦΕ με το κράτος πηγής του εισοδήματος.

Για οποιαδήποτε παραπάνω πληροφορία, επικοινωνήστε μας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@value4greece.com.