Ανακαλύψτε περισσότερες από 2,000 ιδιοκτησίες σε όλη την Ελλάδα

Υπηρεσίες

Δείτε τις υπηρεσίες από την Value 4 Greece

Ανακαλύψτε περισσότερες από 2,000 ιδιοκτησίες σε όλη την Ελλάδα
Αρχική Υπηρεσίες Διαχείριση Ακινήτων
Υπηρεσία

Διαχείριση Ακινήτων

{Επόμενη Υπηρεσία}

Virtual Real Estate

Τι είναι η Διαχείριση Ακινήτων

Διαχείριση ακινήτων είναι το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των ακινήτων, τη μεγιστοποίηση της αξίας και της ασφάλειάς τους, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα το συνολικό κόστος λειτουργίας και διασφαλίζοντας την τήρηση των νόμων και των κανονισμών της ελληνικής νομοθεσίας. Η διαχείριση ακινήτων αποτελεί ουσιαστικά την κύρια δραστηριότητα της εταιρείας. Όλες οι υπηρεσίες λειτουργούν υποστηρικτικά σε αυτή τη βασική υπηρεσία/δραστηριότητα και απλά μπορούν να σταθούν και μεμονωμένα για όσους πελάτες το επιθυμούν.

Ποιες είναι οι κατηγορίες ακινήτων που διαχειριζόμαστε

1. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας ομογενών/αλλοδαπών
2. Διαχείριση καταστημάτων λιανικής
3. Διαχείριση εταιρικών κτιριακών εγκαταστάσεων
4. Συντήρηση κτιρίων

Γιατί να απευθυνθείς σε μία Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων

Δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειρίζεσαι ένα ακίνητο, να ικανοποιείς τις επιθυμίες των ενοικιαστών ή να εισπράττεις τα ενοίκια στην ώρα τους. Γι’ αυτό το λόγο, όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες αποφασίζουν να έρθουν σε επαφή με μία εταιρεία διαχείρισης ακινήτων. Σε βοηθάει να κερδίζεις περισσότερα από την ιδιοκτησία σου και να αυξάνεις το εισόδημά σου.