Ανακαλύψτε περισσότερες από 2,000 ιδιοκτησίες σε όλη την Ελλάδα

Υπηρεσίες

Δείτε τις υπηρεσίες από την Value 4 Greece

Ανακαλύψτε περισσότερες από 2,000 ιδιοκτησίες σε όλη την Ελλάδα
Αρχική Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις

1. Εισαγωγή

Η χρήση του παρόντος ιστότοπου υπόκειται στους παρακάτω όρους.
Επισημαίνεται ότι ο επισκέπτης – χρήστης οφείλει να μελετήσει, κατανοήσει και να αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης.

Οι όροι χρήσης αποτελούν τη σύμβαση – συμφωνία μεταξύ του επισκέπτη – χρήστη και του μεσιτικού γραφείου Value4greece για την πλοήγηση στη σελίδα.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης – χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης του ιστότοπου, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.
Διευκρινίζεται ότι το μεσιτικό γραφείο Value4greece διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Προειδοποίηση δεν απαιτείται επίσης και σε περίπτωση αναστολής των υπηρεσιών της σελίδας για τεχνικούς ή άλλους λόγους.

Συνεπώς, πριν την πλοήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα, ο επισκέπτης οφείλει κάθε φορά να διαβάζει και να τηρεί τους κάτωθι όρους, αναπόσπαστο τμήμα των οποίων αποτελoύν η πολιτική προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα και η πολιτική για τα cookies.

2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου (φωτογραφίες, λογότυπα, κείμενα, βίντεο, γραφικά, διαγράμματα κ.α.), με εξαίρεση τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που ρητά αναφέρονται, αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας της Value4greece (Copyright © value4greece 2020).

Απαγορεύεται αυστηρά η εν όλω ή εν μέρει χρήση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αποθήκευση, αντιγραφή, διανομή και κοινοποίηση φωτογραφιών, αγγελιών, δημοσιεύσεων ή άλλων ανακοινώσεων για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του ιστότοπου.

3. Συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες (LINKS)

Η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων (links). Η παροχή των links από το μεσιτικό γραφείο Value4greeceδεν συνεπάγεται έγκριση του περιεχομένου αυτών και δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή με το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών ή για τυχόν ζημία συνεπεία της χρήσης του περιεχομένου αυτών. Τα links παρέχονται αποκλειστικά προς διευκόλυνση των χρηστών.

Οι χρήστες επισκέπτονται τις ιστοσελίδες αυτές με δική τους ευθύνη τους.

4. Κατάρτιση συμβάσεων

Για την παροχή των υπηρεσιών μας, ο πελάτης θα πρέπει να επισκεφθεί το γραφείο μας και να υπογράψει την σχετική σύμβαση. Διαδικτυακά, τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προβλέπεται από την πλευρά του επισκέπτη/πελάτη η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ή πληροφόρησης. Ωστόσο, η πρόταση του επισκέπτη/πελάτη για παροχή υπηρεσιών (εκδήλωση ενδιαφέροντος), δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή εκ μέρους μας της σχετικής υπηρεσίας. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται η κατάρτιση έγγραφης σύμβασης με το γραφείο μας ή εν πάση περιπτώσει η αποδοχή της πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω e-mail, ενυπόγραφης τηλεμοιοτυπίας ή ενυπόγραφης επιστολής.

Διατηρούμε πάντως το δικαίωμα να αρνηθούμε την παροχή μίας υπηρεσίας, και μάλιστα αζημίως, έστω κι αν έχουμε συμβληθεί προς τούτο με τον πελάτη, αν η εκτέλεσή της ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τα έννομα συμφέροντά μας, δικαιώματα τρίτων, ή η εκτέλεση αφορά υπηρεσία παράνομη.

5. Περιορισμός ευθύνης

Το μεσιτικό γραφείο Value4greece καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την παροχή έγκυρωνστοιχείων των ακινήτων καθώς και για τον έλεγχο των πληροφοριών που του παρέχουν οι πωλητές και οι εκμισθωτές, πλην όμως δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την ορθότητα, εμπορικότητα ή καταλληλότητα του περιεχομένου του ιστότοπου για οποιαδήποτε χρήση ή σκοπό. Σημειώνεται ότι τα ενεργειακά πιστοποιητικά που συνοδεύουν τα διατιθέμενα ακίνητα είναι ενδεικτικά.

Το γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια της περιγραφής της τοποθεσίας των ακινήτων ή για την τυχόν μεταβολή των στοιχείων τους. Περαιτέρω, το γραφείο δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης – χρήστης από την πλοήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα ούτε βεβαίως για τυχόν δυσλειτουργίες που σχετίζονται με το λογισμικό του χρήστη ή τη διαθεσιμότητα του διαδικτύου.

Ομοίως, το γραφείο δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα και οποιοδήποτε άλλος δικτυακός τόπος μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών – χρηστών παρέχονται χωρίς «ιούς». Για την αποκατάσταση ή επιδιόρθωση τέτοιων προβλημάτων ευθύνεται αποκλειστικά ο επισκέπτης – χρήστης. Επιπλέον, το γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημία που μπορεί να προκύψει από οποιαδήποτε συναλλαγή ακινήτων.

Ειδικότερα, το γραφείο μας δεν ευθύνεται για κανένα πραγματικό ή νομικό ελάττωμα του υποδεικνυόμενου ακινήτου, αφού αποκλειστικά υπεύθυνος παραμείνει ο εκάστοτε κύριος αυτού. Επίσης, ουδεμία ευθύνη φέρουμε στην περίπτωση έλλειψης ιδιοτήτων του ακινήτου.

Το γραφείο δεν ευθύνεται για τον νομικό και τεχνικό έλεγχο επί των ακινήτων που ενδέχεται να διενεργήσει συνεργαζόμενος με εμάς δικηγόρος, ούτε ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στις τιμές ή στα χαρακτηριστικά των προϊόντων.

Τέλος, αποποιούμαστε κάθε ευθύνη που μπορεί να μας βαρύνει από την υπόδειξη δικηγόρων, λογιστών, μηχανικών ή άλλων επαγγελματιών προς τους πελάτες μας.

6. Υλικό επισκεπτών/πελατών που τίθεται στον διαχειριστή της σελίδας

Παντός τύπου υλικό (φωτογραφίες, κείμενα κ.α.) που τίθεται από τον επισκέπτη/πελάτη στον έλεγχο του διαχειριστή για τους σκοπούς της διαφήμισης, της προώθησης ή άλλης μεσιτικής δραστηριότητας, θεωρείται ότι δίδεται πάντοτε με την άδειά του.

7. Προσωπικά δεδομένα – Cookies

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη – χρήστη του ιστότοπου υπόκειται στους όρους που περιλαμβάνονται στην ενότητα «πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων».
Επίσης, η εγκατάσταση των Cookies περιγράφεται αναλυτικά στην αντίστοιχη ενότητα (Πολιτική Cookies).

8. Δικαιοδοσία – Αρμοδιότητα

Για οποιαδήποτε δικαστική διαφορά ανακύψει σχετικά με την εφαρμογή ή την ερμηνεία των παραπάνω όρων εφαρμοστέο δίκαιο ορίζεται το ελληνικό. Αρμόδια δε είναι τα δικαστήρια των Ιωαννίνων.

9. Επικοινωνία – Newsletter

Η χρήση του παρόντος ιστότοπου μας δίνει το δικαίωμα να επικοινωνούμε με τον επισκέπτη – πελάτη, όταν αυτός μας έχει παράσχει τα στοιχεία επικοινωνίας του, κάθε φορά που κρίνουμε ότι οι απαιτήσεις των συναλλαγών το επιβάλλουν.

Ειδικότερα, η προφορική ή γραπτή πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του πελάτη, μας επιτρέπει, εκτός της απλής επικοινωνίας, να του προτείνουμε μέσω e-mail ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο και άλλα ακίνητα ή σχετικές μας υπηρεσίες βάσει των προτιμήσεών του.

Επίσης, με την καταχώριση των στοιχείων του ο επισκέπτης – πελάτης αποδέχεται την αποστολή προωθητικών – ενημερωτικών δελτίων που ανταποκρίνονται άμεσα ή έμμεσα στα ενδιαφέροντά του.

10. Δηλώσεις επισκέπτη – πελάτη

Ο επισκέπτης – χρήστης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας είναι ακριβείς και αληθείς.

Ο χρήστης – επισκέπτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία του μεσιτικού γραφείο Value4greece ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και επαγγελματιών από τυχόν ανακριβείς ή αναληθείς πληροφορίες. Κάνοντας χρήση του παρόντος ιστότοπου ή/και των υπηρεσιών αυτού, ο επισκέπτης – πελάτης ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο των όρων αυτών και λοιπών παραρτημάτων που τους συνοδεύουν.

11. Χρήσιμες Πληροφορίες

11.α. Οι πληροφορίες που παρατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο βασίζονται σε πληροφορίες τις οποίες θεωρούμε αξιόπιστες, αλλά επειδή μας έχουν παρασχεθεί από τρίτους (πωλητές-εκμισθωτές) δεν μπορούμε να δηλώσουμε ότι είναι ακριβείς ή πλήρεις, συνεπώς το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια της περιγραφής της τοποθεσίας των ακινήτων, ή για την τυχόν μεταβολή των στοιχείων τους.
11.β. Περαιτέρω, το γραφείο δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημία υποστεί ο επισκέπτης από την πλοήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα.
11.γ. Το γραφείο μας δεν ευθύνεται για κανένα πραγματικό ή νομικό ελάττωμα του υποδεικνυόμενου ακινήτου, αφού αποκλειστικά υπεύθυνος παραμένει ο εκάστοτε κύριος αυτού.
11.δ. Το γραφείο μας δεν ευθύνεται για τον νομικό ή τεχνικό έλεγχο επί των ακινήτων που ενδέχεται να διενεργήσει συνεργαζόμενος με εμάς. Δικηγόρος ή μηχανικός ή συμβολαιογράφος, ούτε ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στις τιμές ή στα χαρακτηριστικά των ακινήτων.
11.ε. Τέλος, αποποιούμαστε κάθε ευθύνη που μπορεί να μας βαρύνει από την υπόδειξη δικηγόρων, μηχανικών, συμβολαιογράφων, λογιστών, ασφαλιστών ή άλλων επαγγελματιών προς τους πελάτες μας.