Ανακαλύψτε περισσότερες από 2,000 ιδιοκτησίες σε όλη την Ελλάδα

Υπηρεσίες

Δείτε τις υπηρεσίες από την Value 4 Greece

Ανακαλύψτε περισσότερες από 2,000 ιδιοκτησίες σε όλη την Ελλάδα
Αρχική Υπηρεσίες Ασφάλιση Ακινήτων
Υπηρεσία

Ασφάλιση Ακινήτων

{Επόμενη Υπηρεσία}

Εκτίμηση Ακινήτων

Η ValueGreece μετά από συστηματική έρευνα της αγοράς και προς όφελος των πελατών της, επέλεξε την πιο εξειδικευμένη εταιρία στην παγκόσμια και την ελληνική αγορά στην ασφάλιση ακινήτων, προσφέροντας ολοκληρωμένα και ευέλικτα προγράμματα της αγοράς, ασφαλίζοντας και εξασφαλίζοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ακίνητη περιουσία Σας.

Νομική Προστασία σε Ιδιοκτήτες ακινήτων.

Νομική Προστασία σε Ενοικιαστές ακινήτων.

Νομική Προστασία για την ασφάλιση ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης

Πρόγραμμα Ασφάλισης Κατοικίας

Πρόγραμμα ασφάλισης κύριας και δευτερεύουσας κατοικίας με τον καλύτερο συνδυασμό καλύψεων: πυρκαγιά, κλοπή, σεισμό, διάρρηξη σωληνώσεων.

Πρόγραμμα ασφάλισης VIP κατοικιών σε τουριστικά νησιά της Ελλάδας με περιεχόμενο μεγάλης αξίας.

Πρόγραμμα Ασφάλισης Ενοικιαζομένων Δωματίων.

Ασφάλιση Κατασκευής Έργου: με το πρόγραμμα παρέχεται προστασία από ξαφνικές ή αιφνίδιες ζημιές που θα συμβούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης έργων.

Ασφάλιση επιχείρησης. Η επιχείρησή σας είτε είναι εμπορική, είτε βιομηχανική, σας παρέχουμε μια ολοκληρωμένη προστασία με πλήθος καλύψεων και πλεονεκτημάτων.