Με την εν λόγω ρύθμιση καθορίζεται πλέον με μαθηματικό τύπο η ανώτατη επιτρεπόμενη δόμηση, ενώ προβλέπονται αλλαγές στο τέλος που θα επιβαρύνει τις οικοδομικές άδειες για τη δόμηση σε εκτός σχεδίου περιοχές, το ύψος του οποίου θα κυμαίνεται από 250 ευρώ κατ΄ ελάχιστον με πλαφόν τα 5.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα για το διάστημα της μεταβατικής περιόδου έως το 2022 οπότε και έχει θεσμοθετηθεί η κατάργηση της κατά παρέκκλιση δόμησης σε οικόπεδα μικρότερα των 4 στρεμμάτων προβλέπεται ότι:

  • Για οικόπεδα επιφάνειας τουλάχιστον 2.000 τ.μ. Η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση του κτιρίου κατοικίας και της συνολικής επιφάνειας των ορόφων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 186 τετραγωνικά μέτρα.
  • Για οικόπεδα από 1.200 τ.μ και έως 2000 τ.μ η επιτρεπόμενη δόμηση περιορίζεται στα 136 μέτρα από 150 τ.μ
  • Για οικόπεδα από 750 τ.μ. έως 1.200 τ.μ, η επιτρεπόμενη δόμηση μειώνεται σε 86 τ.μ από 100 τ.μ.

Τα συγκεκριμένο τέλος ορίζεται σε 5% του κόστους του συμβατικού προϋπολογισμού του έργου ή 5 τοις χιλίοις στην περίπτωση που γίνεται χρήση αναλυτικού προϋπολογισμού (αντί 5% του κόστους οικοδομικής άδειας, που ισχύει σήμερα) και αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση δράσεων στις εκτός σχεδίου περιοχές λόγω επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τη δόμηση.

Επιπλέον, τίθενται όρια ώστε το εν λόγω τέλος να μην μπορεί να είναι μικρότερο των 250 ευρώ ή μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ, κάτι το οποίο σύμφωνα με την αντιπολίτευση εξυπηρετεί τις μεγάλες οικοδομές.

Ακόμη προβλέπεται ότι οι ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε περιοχή που έχει καθοριστεί ως Ζώνη Ελεγχόμενης Ανάπτυξης για οικιστική ή άλλες χρήσεις γης, θα συμμετάσχουν με εισφορά γης καθώς και με καταβολή μετρητών στη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και άλλων κοινωφελών χρήσεων.

Επίσης, προβλέπεται η ανέγερση τουριστικών καταλυμάτων με έως 150 κλίνες σε περιοχές γενικής κατοικίας που καθορίζονται από τον υφιστάμενο πολεοδομικό σχεδιασμό, ακόμη και αν η περιοχή έχει πολεοδομηθεί.

Παράλληλα επιτρέπονται σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς του Πηλίου, βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις καθώς και περιβαλλοντικές υποδομές χαμηλής και μέσης όχλησης, συσκευασίας και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.