Ανακαλύψτε περισσότερες από 2,000 ιδιοκτησίες σε όλη την Ελλάδα

Υπηρεσίες

Δείτε τις υπηρεσίες από την Value 4 Greece

Ανακαλύψτε περισσότερες από 2,000 ιδιοκτησίες σε όλη την Ελλάδα
Αρχική Υπηρεσίες Εκτίμηση Ακινήτων
Υπηρεσία

Εκτίμηση Ακινήτων

{Επόμενη Υπηρεσία}

Έργα υπό Κατασκευή

Οι εκτιμήσεις αξίας ακινήτων διενεργούνται είτε για την αγορά, είτε για την πώληση ενός ακινήτου, ή για τη μίσθωση ή εκμίσθωσή του.

Ένας άλλος σκοπός εκτίμησης είναι να γνωρίζουμε την επενδυτική Αξία του ακινήτου.

Ο προσδιορισμός της αξίας ενός ακινήτου είναι ζητούμενο για όσους χρειάζονται χρηματοδότηση από πιστωτικό ίδρυμα (Τράπεζα).

Επίσης για εταιρείες που έχουν στο ενεργητικό τους (πάγια) ακίνητα που θέλουν να γνωρίζουν την καθαρή θέση τους με την αποτίμηση των ακινήτων τους.

 

Η ValueGreece αναλαμβάνει την εκτίμηση:

1) Τουριστικών ακινήτων-ξενοδοχείων, Boutique Hotel για να γνωρίζει ο επενδυτής την εμπορικής του αξία.

2) Την εκτίμηση Διατηρητέων Κτιρίων σε συνεργασία με μηχανικό διότι χρειάζονται ειδικές τεχνικές γνώσεις

3) Την εκτίμηση εμπορικών καταστημάτων

4) Την εκτίμηση Κατοικιών-Μονοκατοικιών-Διαμερισμάτων

5) Την εκτίμηση Παραθαλάσσιων εκτάσεων, ιδιωτικών νησιών.

6) Την εκτίμηση Γραφείων.

7) Την εκτίμηση Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών χώρων.